Професійне обладнання для кухонь та пралень.

0

СЕРТИФІКАТ АЛЬТЕРНАТИВНОГО БЕЗКОШТОВНОГО СЕРВІСУ на 24/36 міс.

img
22 вересня 2021

ТОВ « Вірлпул Компані Україна» (надалі Виконавець), з однієї сторони, та вищезазначений Власник (надалі - Замовник), діючи добровільно, розуміючи значення своїх дій, керуючись нормами чинного законодавства, уклали цей Договір про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ:
1.1. Предметом цього Договору є здійснення робіт з технічного обслуговування (діагностика) та надання додаткового сервісу (далі - Роботи) Товару Замовника у відповідності до змісту даного договору про надання послуг з АБС.
1.1.1. Підписуючи цей Договір, Замовник підтверджує, що отримав сертифiкат АБС, ознайомлений з договором та зобов’язується його виконувати.
1.1.2. Сертифікат АБС дає право на обслуговування Товару, за умов:
- повної оплати вартості даного сертифікату;
- своєчасної, згідно умов гарантійного талону, реєстрації установки Товару і одночасної реєстрації
Сертифіката АБС дзвінком Замовника Виконавцю через інформаційний центр за номером 0 800 30 20 30;
- проходження профілактики Товару авторизованим сервісним центром один раз на 6 місяців, що підтверджується відміткою авторизованого сервісного центру.
1.1.3. Для організації профілактики Товару авторизованим сервісним центром Замовник звертається до Виконавця через інформаційний центр, за номером 0 800 30 20 30, не рідше одного разу на 6 місяців. Діагностика та профілактика Товару здійснюється за прейскурантом авторизованого сервісного центру.
1.2. Товар.
Модель та серійний номер зазначені в даному Сертифікаті, Замовником перевірені і відповідають дійсності.
1.3. Технічне обслуговування та надання додаткового сервісу Товару включає в себе:
- консультації Замовника з питань підключення та подальшої експлуатації Товару, додаткового обслуговування;
- безкоштовний виїзд майстра для проведення діагностики та усунення недоліків Товару, що виникли з вини виробника, під час або по закінченню гарантійного терміну в період дії даного Сертифіката;
- безкоштовне усунення недоліків Товару, що виникли з вини виробника включаючи безкоштовну заміну запасних частин, в період дії даного Сертифіката;
- доставку Товару вагою понад 5 кг до сервісних центрів для здійснення ремонту;
- у випадку обміну несправного Товару на аналогічний якісний, якщо за висновком Сервісного центру або Виконавця, Товар не підлягає ремонту та має недолік, який виник з вини виробника (продавця, виконавця), кошти за придбаний сертифікат не повертаються.
1.4. Послуги не надаються у наступних випадках:
- усунення механічних пошкоджень (дефектів) Товару, викликаних: використанням неякісних витратних матеріалів, порушенням правил експлуатації, порушенням інструкції з встановлення, дією зовнішніх факторів (перепад напруги, пожежа, потрапляння рідини, проникнення комах тощо);
- заміна витратних та комплектуючих матеріалів (наприклад: батареї, фільтри, електричні лампочки, шнури і блоки живлення тощо);
- усунення косметичних дефектів, що не заважають роботі техніки та не порушують її безпечне
використання;
- інформаційні таблички, що містять ідентифікаційний та серійний номер виробу, видалені або зіпсовані;
- дані в договорі були неправильно заповнені або мали виправлення.
- якщо інформація про серійний номер і модель не збігається з гарантійним талоном або виробом;
- при відсутності гарантійного талона;
- при відсутності своєчасної реєстрації установки Товару і Сертифіката АБС;
- при відсутності своєчасних звернень Замовника до Виконавця, через інформаційний центр за номером 0 800 30 20 30, щодо профілактики Товару і відповідних відміток авторизованого сервісного центру про своєчасну профілактику Товару.
2. ВИКОНАННЯ РОБІТ:
2.1. Термін та умови виконання робіт.
2.1.1. Роботи можуть виконуватися у замовника або на території СЦ, якщо цього вимагає складність ремонту. У вартість сертифіката входить безкоштовний виїзд майстра на відстань 50-ти км від розміщення АСЦ.
2.1.2. Термін виконання робіт з ремонту техніки, що вийшла з ладу регулюється діючим законодавством але не має перевищувати термін у 14 календарних днів з дня доставки товару в сервісний центр, або передачі його уповноваженій Виконавцем особі. У разі, якщо виконання робіт в зазначений термін неможливе у зв’язку з відсутністю необхідних деталей, термін виконання робіт продовжується на час необхідний для поставки таких матеріалів.
2.1.3. Безкоштовна діагностика виробу здійснюється одноразово в період з дати закінчення гарантії виробника до дати закінчення дії данного сертифікату.
2.1.4. Робота за цим Договором виконується на підставі заявки Замовника.
2.1.5. Заявка приймається Виконавцем засобами телефонного зв’язку через контактний центр за номером 0 800 30 20 30.
2.1.6. Виконавець може доручити виконання робіт третім особам, уклавши з ними відповідні угоди, без узгодження з Замовником.
2.2. Розрахунки між сторонами.
2.2.1. Замовник здійснює оплату 100% вартості робіт, зазначених в пункті 1.3 даного Договору при придбанні та укладенні цього Договору одночасно з придбанням Товару.
2.2.2. У вартість робіт за цим Договором не входить вартість додаткових робіт та матеріалів, необхідних для виконання послуг з встановлення та підключення, які замовляються та оплачуються Замовником згідно з тарифами Виконавця (особи ним уповноваженою) або виконуються чи надаються Замовником самостійно.
2.3. Порядок приймання передачі робіт.
2.3.1. Приймання-передача робіт здійснюється Замовником за відсутності претензій до робіт, по наряду-замовленню, після закінчення виконання робіт Виконавцем, про що свідчить підпис Замовника. У разі претензій до якості виконання робіт Замовник робить відмітку в наряді-замовленні.
2.4. Інші умови.
2.4.1. Зобов’язання Виконавця за цим договором не є гарантійними зобов’язаннями виробника чи продавця Товару та не замінюють їх.
2.4.2. Цей Договір вступає в силу з моменту його підписання та діє до закінчення строку безкоштовного обслуговування визначеного в загальних положення Сертифікату.
2.4.3. Договір укладено із скасувальною умовою (обставиною), а саме він вважається припиненим за умови не виконання Замовником п. 2.2.2 цього Договору.
2.4.4. Всі спори між сторонами вирішуються шляхом переговорів, а у випадку неможливості досягнення згоди в порядку передбаченому чинним законодавством.
2.4.5. У випадку повернення Замовником Товару належної якості, Виконавець повертає Замовнику вартість вказану в п. 2.2.1 цього Договору, а даний Договір припиняє свою дію. При цьому, у випадку виконання будь яких робіт та/або послуг (в т.ч. підключення, налаштування та інше) сума сплачена по Договору поверненню не підлягає.
2.4.6. Замовник підписуючи цей Договір, надає згоду на обробку своїх персональних даних, згідно Закону України ”Про захист персональних даних” від 01.06.2010 №2297. Виконавець може надавати доступ та передавати персональні дані Замовника третім особам не змінюючи при цьому цілі обробки, зазначені у цьому Договорі.

Інші новини

всі новини

Сучасний готель стає більш технологічнішим - все більше бізнес-процесів автоматизуються. Відповідно, зростають вимоги до обладнання, яке застосовується в готельному бізнесі. Те, що раніше через брак альтернативи виконувалося вручну або побутовими машинами, сьогодні покладається на більш технологічне, спеціально пристосоване для промислової експлуатації обладнання.

Розсилка

Введіть адресу електронної пошти, щоб отримувати всі новини, оновлення про нові надходження, спеціальні пропозиції та іншу інформацію про знижки.